univerzitapalackehovolomouci

medialnistudia

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Podmínky přijetí:

  A) Vypracování záměru projektu, jehož smyslem je především prokázání zájmu o zvolenou problematiku, schopnosti uvažovat v souvislostech a reflexe základních předpokladů ke studiu. Předložený projekt není zadáním budoucí magisterské diplomové práce a nijak s ní nesouvisí. Formulář projektu i s instrukcemi najdete zde

  Projekt je nutné zaslat do 30. 5. :

 1. v tištěné verzi na adresu studijního oddělení FF UP, více zde.
 2. v elektronické verzi na adresu prihlasky@upmedia.cz (soubor pojmenujte ve tvaru:

  „Prijmeni_jmeno-Zamer_projektu_prijimaci_zkouska_mgr_studium“ a do předmětu e-mailu napište totéž bez podtržítek).

 3. Bez projektu nebude uchazeč k ústní přijímací zkoušce do magisterského studia uvedených oborů připuštěn!

  B) Osobní pohovor, který je zaměřen především na zjištění motivace ke studiu zvoleného oboru, dosavadní studium uchazeče nebo uchazečky a na rozpravu nad záměrem projektu. Ve výhodě budou ti uchazeči, kteří během přijímacího pohovoru prokážou zájem o studovaný obor např. tím, že předloží bakalářskou (nebo seminární) práci vztahující se k oboru, případně budou schopni se prezentovat četbou odborné literatury vztahující se k tématům mediálních studií.

Informace k e-přihlášce jsou dostupné zde.

Termín podání přihlášky: nejpozději do 28. února .

Pro upřesnění představy o oboru doporučujeme např. publikace: REIFOVÁ, Irena a kol: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara: Masová média. Praha: Portál 2009 McQUAIL, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Portál: Praha 2009

katedrazurnalistikyffujep kulturalnistudia