univerzitapalackehovolomouci

medialnistudia

PO STUDIU

Naši absolventi a absolventky nacházejí zaměstnání na různých pozicích v oblasti:

 • médií
 • výzkumných agentur
 • tiskových a komunikačních oddělení
 • vědy
 • vzdělávání
 • sektoru nevládních organizací
 • státní správy a samosprávy
 • Šíře, rozmanitost a hloubka studia poskytuje všem studentům flexibilitu a vybavuje je kompetencemi snadno uplatnitelnými na současném trhu. Absolventi a absolventky oboru Mediální studia budou univerzitně vzdělaní odborníci, disponující dostatečně komplexním a zároveň specializovaným interdisciplinárním věděním o problematice medií. Koncepce oboru jim umožňuje najít široké uplatnění, jak při nejrůznějších teoretických reflexích dané problematiky, tak v rovině praktické při aplikaci a výzkumu.

 • chování publik
 • jazyk v médiích
 • audiovize
 • nová média a kyberkultura
 • populární kultura (Comics nebo TV studies)
 • genderové aspekty médií
 • mediální výchova
 • historické proměny médií u nás i v zahraničí
 • aktuální otázky médií apod.
 • katedrazurnalistikyffujep kulturalnistudia